Despre Scoala de vară de la Telciu

Apărută în 2016, Școala de vară de la Telciu este un demers educațional inovativ, inițiat de Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale din Telciu, ca o dezvoltare și completare firească a conferințelor internaționale organizate în satul transilvănean Telciu începînd cu 2012. Școala de vară se desfășoară în afara campusurilor urbane, într-un sat așezat în vecinătatea Maramureșului, pe Valea Sălăuței, fiind parte a „Țării Năsăudului”. Ambele regiuni rurale au identități istorice și etnografice complexe datorită caracterului multietnic, multicultural și multiconfesional. De asemenea, ele au internalizat de-a lungul timpului diferite procese de modernizare și subdezvoltare, urbanizare și ruralizare, înrădăcinare și dezrădăcinare, de la proiectele de militarizare a zonei de către administrația imperială habsburgică, pînă la amplele și multiplele efecte produse de migrația transnațională din anii postsocialismului.

Viziunea Școlii de vară de la Telciu țintește crearea unui loc convivial de întâlnire între universitari, artiști, teoreticieni, practicieni, activiști, studenți, elevi din școlile/liceele locale, tineri și adulți din localitate și din apropiere. Obiectivul nostru este astfel, realizarea unor discuții relevante pentru viața de zi cu zi despre procesele sociale, politice, culturale și istorice din România și din context regional și global. Aceasta se dorește un loc și un timp de întâlnire dintre gândirea decolonială, studiile postcoloniale și postsocialiste, și istoriile locale, care facilitează eforturile necesare pentru o reconstrucție socială, culturală și economică de la bază. Asumînd aceste direcții, școala de vară pune accent pe importanța cunoașterii și activității locale simultan sau în raport de rezistență cu procesele globale ale puterilor politice, sociale și economice care au format asimetriile sistemului capitalist atât la nivel global, cât și local. Astfel, această inițiativă subliniază rolul și poziția ruralității în crearea lumii contemporane și propune o schimbare de accent dinspre proiectele metropolitane de dezvoltare rurală, înspre abordări care văd în lumea rurală, în primul rând comunități cu dreptul la un trai demn care reprezintă un izvor de dezvoltare socio-economică și culturală, nu numai un tărîm al resurselor (resurse naturale, forță de muncă etc.) și/sau al escapismului.

Școala de vară de la Telciu este ancorată într-o varietate de domenii academice, precum istoria, antropologia, sociologia, filosofia, economia politică și științele politice, după cum reiese atît din cursurile și atelierele propuse în fiecare an, cît și din specializările participanților (cursanți și profesori, deopotrivă). În același timp, școala de vară cuprinde și o serie de activități în comunitate, menite să aducă împreună oaspeții și localnicii într-un exercițiu/efort de învățare cu dublu sens. Timp de 8 zile, cursurile și atelierele academice sunt dublate/completate de ateliere dedicate elevilor din localitate și din localitățile vecine (teatru, introducere în film documentar, modelaj în lut, pictură murală, desen narativ); spectacole de teatru politic, urmate de discuții ale artiștilor implicați cu localnicii și cursanții oaspeți; proiecții de filme artistice și documentare urmate de discuții; proiecții de filme pentru copii; lansări de carte și reviste; întîlniri cu scriitori/teoreticieni contemporani; drumeții prin împrejurimi asezonate cu povești locale; petreceri în discoteca satului; și explorări ale gastronomiei locale. Mai mult, începînd cu ediția din 2017, școala de vară cuprinde și o rezidență de o lună și jumătate, de care beneficiază doi artiști angajați într-un proiect de educație prin artă adresat elevilor din localitate și din localitățile vecine. Pentru că activitățile reunesc participanți din mai multe țări, începînd cu anul 2017, cu ajutorul prietenilor de la colectivul Acasă din Cluj și al voluntarilor noștri, asigurăm traducere celor doritori (traducere în cască sau subtitrare) din și în limbile română, engleză și spaniolă.

Școala de vară de la Telciu reprezintă un efort colectiv de depășire a superficialității și autosuficienței educate – cu privire la ceea ce înseamnă lumea rurală dincolo de diferitele narative și reprezentări – , precum și o încercare de dezamorsare a unora dintre multiplele fracturi și tensiuni care antagonizează societatea autohtonă. Intersectînd lumea universitară și lumea artiștilor cu lumea rurală contemporană, școala de vară crează un cadru bazat pe respect față de celălalt și cultura sa, deschiderea către dialog, solidaritatea, toleranța, dorința de cunoaștere și învățare și respingerea oricărei forme de discriminare (de clasă, rasă, gen, vîrstă, etnie/naționalitate, religie/confesiune, educație sau orientare sexuală). În plan internațional, Școala de vară de la Telciu propune o direcție alternativă de racordare a mediului universitar-cultural-politic autohton la dezbaterile academice, politice și culturale relevante. Pentru cursanții din afara țării, pe lîngă cursurile care nu se limitează doar la contextul românesc sau european, aceasta reprezintă și o oportunitate inedită de explorare și înțelegere a Europei de Est, a istoriilor și moștenirilor sale, în context regional și global.

Un alt aspect care particularizează Școala de vară de la Telciu, ține de costurile implicate. În contextul în care evenimente asemănătoare, în special din marile centre universitare europene, implică taxe prohibitive pentru o bună parte dintre posibilii cursanți, mai ales pentru cei din Sudul Global (în care includem și Europa de Est) la care se adaugă costuri ridicate cu cazarea și mesele, ne-am propus din start să creăm o școală cît mai accesibilă sub acest aspect. Datorită sprijinului financiar primit din partea autorităților locale și județene, la care se pot adăuga fondurile obținute prin depunerea de proiecte la diferite instituții autohtone finanțatoare de proiecte culturale și donații/sponsorizări, avem posibilitatea să percepem taxe foarte mici pentru participanții din afara localității și județului: 100 de lei (25 euro) pentru cursanții români, 50 de euro pentru cursanții din țările cu salariul minim sub 1000 de euro/lună și 100 de euro pentru cei din țările cu salariul minim peste 1000 de euro/lună. La acestea se adaugă posibilitatea cazării gratis la cort, într-un camping pus la dispoziție de administrația locală sau se poate închiria o cameră în casele localnicilor, la prețuri sub cele solicitate de pensiunile din localitate. De asemenea, pentru mese se oferă tarife speciale de către restaurantele din localitate, partenere în proiectul nostru. Mai multe detalii despre aceste aspecte, în anunțul publicat cu ocazia fiecărei ediții.

 

Școala de vară de la Telciu, ediția a 2-a
(De)Localizând Europa: Estul, Celălalt și Ruralul

credit: Zoli Mihály / Illustration & Artefacts

13-20 August 2017

Apel pentru înscrieri

Ediția din acest an a Școlii de vară de la Telciu se concentrează asupra poziționalității istorice, sociale și economice a periferiei și ruralității, în contextul ideii unei Europe în schimbare. Ce istorii diferite pot confrunta valurile recente ale izolaționismului și protecționismului, creșterea Europei etno-naționaliste și a ideilor polarizatoare ca „Europa cu două viteze”, precum și intruziunea continuă asupra bunurilor comune, resurselor naturale și economiilor de subzistență? Cum redefinesc „Estul”, „Sudul” și „Ceilalții” Europei, inclusiv ceilalții ei interni și coloniali, sensul Europei? Școala de vară de la Telciu este interesată în a prioritiza și a documenta diferitele răspunsuri ale istoriilor locale date modelelor globale, moștenirilor imperiale și planurilor de stat, conectând localitatea Telciu cu proiecte semnificative de modernizare și istoriile regionale și internaționale ale participanților la această ediție.

Trei motive interconectate articulează premisele pentru ca Telciu să ofere o continuare critică: „…pentru a înlocui idea unei singure și adevărate Europe – și anume eroică – care a creat multiple modernități în întreaga lume, cu ideea unor  multiple Europe, a căror contribuții culturale, politice și economice la civilizația Europeană au intrat în mod disproporționat în definiția modernității occidentale specifice” (Boatcă).

„Experiența istorică a socialismului real, căderea regimurilor socialiste și tranziția postcomunistă compun o istorie radicală a transformării și o deschidere totală a paradigmelor radical diferite și așa o închidere rapidă a posibilităților, încât în lumina ei, desfășurarea lentă a crizei și tranziției lumii poate fi văzută ca un teren imens de oportunități” (Țichindeleanu)

„Trebuie să ne gândim la cum să schimbăm lumea noastră mică și comună, astfel încât să putem renunța în final la dihotomia aparent veșnică dintre Asemănător și Celălalt și să creăm un spațiu în care să nu mai existe Ceilalți, să nu mai existe oameni respinși de istorie sau forțați să alerge cu înverșunare după trenul modernității fără speranță de reușită. Intersecția experiențelor și sensibilităților populațiilor postcoloniale și postsocialiste trebuie să ne conducă în mod ideal la următorul pas al construirii unor coaliții și solidarități pentru ca zbuciumul nostru comun să îndeplinească și să dea naștere la această utopie deschisă. Și încă putem încerca s-o realizăm” (Tlostanova).

Școala de vară de la Telciu se adresează tuturor celor interesați de problematicile abordate și de activitățile cuprinse în program, indiferent de vîrstă sau studii.


Taxa de participare

accesul este gratuit pentru cursanții din România și Republica Moldova.
50 de euro pentru cursanții din afara Uniunii Europene și din țările membre ale UE cu venitul minim garantat sub 500 de euro pe lună.

100 de euro pentru cursanții din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

Înscrierea asigură

Accesul la toate activitățiile.
Se asigură loc de campare, cu acces la WC și duș. Gratuit.
Se intermediază cazarea la săteni în limita locurilor disponibile.
Beneficiază de reducere la restaurantul ”Hovrea”, 3 mese pe zi costînd 30 lei/aproximativ 7 euro (25 lei/zi fără mic dejun).

Înscrierile se fac pînă în data de 1 August 2017, detalii aici:

Înscrieri