România rurală postsocialistă

Apel pentru contribuții

Vă invităm cordial să participați la un volum colectiv despre lumea rurală postsocialistă în România, prin trimiterea propunerilor pentru capitole până data de 15 decembrie. Volumul este alcătuit și editat de Valer Simion Cosma și Ágota Ábrán, și va apărea în limba română sub egida Centrului Pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale. Tema generală a volumului este ruralitatea autohtonă ca resursă (naturală și de forță de muncă) economică exploatabilă și în același timp împietrită în viziuni nostalgice. Astfel, volumul interoghează rolul ruralității în societatea și geografia locale și propune abordarea critică a unor probleme și fenomene esențiale pentru înțelegerea celor întâmplate în mediul rural în deceniile postsocialismului. .
Contribuțiile se pot referi la teme cum ar fi (dar nu limitate la) următoarele:
 • Agricultura, subvenții, ferme
 • Rolul gospodăriilor de subzistență pentru cei angajați
 • Munca în mediul rural (ex. navetă, migrație, culegători, zilieri, muncă ilegală etc.)
 • Acces la infrastructură (ex. spital, educație, rețea de canalizare)
 • Viața politică la țară
 • Minoritățile în ruralul postsocialist
 • Acapararea terenurilor agricole
 • Retrocedarea proprietății agricole și forestiere.
 • Despăduriri și exploatarea pădurilor
 • Protecția și conservarea naturii
 • Lumea rurală ca evadare
 • Turism rural
 • Etno-revival (ex. festivaluri, ruralul în publicitate, etc.)
 • Spiritualitate, neo-shamanism, festivaluri/evenimente de vindecare în mediul rural.
Termen limită 15 decembrie 2017 pentru trimiterea propunerilor: un abstract/rezumat de maxim 500 cuvinte, 1 mai 2018 pentru trimiterea textului complet de 4000-5000 de cuvinte. Vă rugăm să trimiteți propunerile și eventualele întrebări la adresa de e-mail: modernitateruralitate@gmail.com.