Descriere rezidențe 2019

REZIDENȚĂ DE TEATRU DOCUMENTAR (I) – Petro Ionescu și Raul Coldea (1 iunie – 1 iulie, Telciu și Romuli)

Rezidența presupune realizarea scenariului pentru un spectacol de teatru cu tema familiei în mediul rural. Cei doi artiști vor investiga felul în care locuitorii se raportează la familie în funcție de vârstă, venituri, ocupație, care sunt tipurile de familie prezente în sat și în ce fel aceste forme de existență ale familiei au efecte asupra altor aspecte socio-economice.

Este posibil ca imaginea să conţină: 2 persoane, copac, cer, plantă, în aer liber, natură şi cadru apropiat

Pasul inițial este documentarea la nivel macro a situației migrației și a familiei în mediul rural pentru o contextualizare a problemel migrației românești în secolul XXI. Artiștii vor continua apoi cu documentare cu privire la familiile din comuna Telciu, în special prin intervievarea membrilor unora dintre familii pentru stabilirea temelor centrale care vor alcătui baza textul pentru spectacolul-lectură. Plecând de la conceptul de teatru comunitar (implicarea actorilor neprofesioniști în actul artistic prin utilizarea poveștilor personale), artiștii vor redacta scenariul piesei de teatru.

REZIDENȚĂ DE ARTE VIZUALE – Gabriela Herța și Cristian Grecu (15 iulie – 11 august, Romuli)

Artiștii rezidenți – graficianul Cristian Grecu împreună cu învățătoarea Gabriela Herța – vor elabora și publica o carte de tip bandă desenată, ilustrațiile fiind realizate de, și în colaborare cu elevii Școlii Generale din Romuli și ai Liceului Tehnologic Telciu. Tema centrală este explorarea diverselor perspective asupra vieții de zi cu zi a copiilor din cele două comune.

Rezidenții urmăresc colectarea de povești și mitologii locale prin intermediul activităților comune cu localnici, fie ei copii, tineri sau adulți.  Participanții se vor familiariza apoi, sub întrumarea rezidenților, cu tehnica colajului pentru realizarea de narațiuni vizuale. Colajele realizate vor fi reunite în volumul de bandă desenată, care va fi publicat și distribuit atât în Telciu cât și la nivel național în cadrul turneului.

REZIDENȚĂ LITERARĂ – Ștefan Baghiu și Ionuț Sociu (iulie/august 2019, Telciu)

Rezidența presupune realizarea, prin conlucrarea dintre doi scriitori și jurnaliști, pe de o parte, și tineri din localitate pe de alta, a unei cărți la granița dintre observație antropologică și reportaj literar, pe tema modurile de socializare ale localnicilor.

Activitățile artiștilor vor include dezbateri care vizează contactul cu publicul local și cu echipa proiectului. De asemenea, o parte esențială a acestei rezidențe este munca de documentare, cu privire la lumea rurală românească contemporană, dar și efectuarea unui tur general al comunei Telciu, pentru cartografierea și familiarizarea cu specificul comunei. După intervievarea localnicilor cu privire la viziunea tinerilor asupra vieții cotidiene la oraș, în marile orașe ale României, pasul firesc va fi redactarea textelor ce vor compune volumul final.

REZIDENȚĂ DE TEATRU DOCUMENTAR (II)- Andrei Șerban și Mădălina Brândușe (iulie/august 2019, Telciu)

Rezidenții își propun realizarea unui spectacol de teatru-lectură pe tema realității cotidiene copiilor de etnie romă ai căror părinți pleacă la muncă în străinătate. Publicul lor țintă se dorește a fi alcătuit din tinerii din localitate și împrejurimi, cu care rezidența implică, de altfel, colaborarea directă a rezidenților.

Pentru a putea contextualiza abordarea tematică, artiștii vor documenta situația migrației la nivel național și a muncii în străinătate în mediul rural pentru o bună înțelegere a fenomenului contemporan al migrației economice.  Concentrându-se apoi pe circumstanțele specifice ale migrației în comuna Telciu, vor suprapune de asemenea o lentilă suplimentară de analiză cu privire la  situația romilor în zonă, în particular a existenței sau absenței discriminării. Interviurile cu tinerele și tinerii din zonă, căutând să înțeleagă experiențele lor personale, vor constitui baza scenariului spectacolului-lectură care va fi prezentat atât în comuna Telciu, cât și în cadrul turneului.