Despre Scoala de vară

Apărută în 2016, Școala de vară de la Telciu este inițiativa Centrului pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale. Fiind un experiment educațional inovativ care s-a născut din reușita conferințelor academice internaționale organizate în satul transilvănean Telciu, Școala de vară face parte dintr-o succesiune de simpozioane care analizează „modernitatea” și „ceilalții” ei în diverse ipostaze istorice și iterații globale. Școala de vară se desfășoară în afara campusurilor urbane, într-o zonă rurală populată de multiple lumi ale vieții și căi de trecere înăuntrul României: munți și văi, regiuni și religii distincte, rute comerciale și de transport. Regiunea rurală din din care face parte Telciu internalizează cu intensități diferite procese de modernizare și subdezvoltare, ruralitate și urbanitate, înrădăcinare și dezrădăcinare. Viziunea Școlii de vară de la Telciu țintește crearea unui loc convivial de întâlnire dintre gândirea decolonială, studiile postcoloniale și postsocialiste, și istoriile locale, care facilitează munca necesară pentru o reconstrucție socială, culturală și economică de la bază.

Decolonialitatea este una dintre cele mai puternice și prolifice direcții în gândirea socială și politică contemporană. Decolonialitatea oferă un cadru euristic care pune în evidență cunoașterea și acțiunea locală concomitent cu asimetriile globale ale puterii care au format, și continuă să formeze, evoluția istorică a sistemului mondial capitalist. Teoria aceasta este deosebit de potrivită pentru că subliniază rolul și poziționalitatea ruralității în realizarea lumii contemporane. Cadrul decolonial se bazează pe o varietate de domenii, cum ar fi istoria, antropologia, sociologia, științele politice și filozofia politică. Astfel, acesta facilitează o abordare multidisciplinară a temei ruralității. Așadar, ne propunem să lucrăm cu idea unei ruralități deschise, concepută aici ca o realitate dinamică în relații reciproce atât cu tradiția cât și cu globalizarea. Ruralitatea se raportează în mod specific la rețelele de putere metropolitane, statale, imperiale, coloniale sau postcoloniale și se angajează în rezistențe specifice cu sau „fără infrastructură”.

Școala de vară de la Telciu, ediția a 2-a
(De)Localizând Europa: Estul, Celălalt și Ruralul

credit: Zoli Mihály / Illustration & Artefacts

13-20 August 2017

Apel pentru înscrieri

Ediția din acest an a Școlii de vară de la Telciu se concentrează asupra poziționalității istorice, sociale și economice a periferiei și ruralității, în contextul ideii unei Europe în schimbare. Ce istorii diferite pot confrunta valurile recente ale izolaționismului și protecționismului, creșterea Europei etno-naționaliste și a ideilor polarizatoare ca „Europa cu două viteze”, precum și intruziunea continuă asupra bunurilor comune, resurselor naturale și economiilor de subzistență? Cum redefinesc „Estul”, „Sudul” și „Ceilalții” Europei, inclusiv ceilalții ei interni și coloniali, sensul Europei? Școala de vară de la Telciu este interesată în a prioritiza și a documenta diferitele răspunsuri ale istoriilor locale date modelelor globale, moștenirilor imperiale și planurilor de stat, conectând localitatea Telciu cu proiecte semnificative de modernizare și istoriile regionale și internaționale ale participanților la această ediție.

Trei motive interconectate articulează premisele pentru ca Telciu să ofere o continuare critică: „…pentru a înlocui idea unei singure și adevărate Europe – și anume eroică – care a creat multiple modernități în întreaga lume, cu ideea unor  multiple Europe, a căror contribuții culturale, politice și economice la civilizația Europeană au intrat în mod disproporționat în definiția modernității occidentale specifice” (Boatcă).

„Experiența istorică a socialismului real, căderea regimurilor socialiste și tranziția postcomunistă compun o istorie radicală a transformării și o deschidere totală a paradigmelor radical diferite și așa o închidere rapidă a posibilităților, încât în lumina ei, desfășurarea lentă a crizei și tranziției lumii poate fi văzută ca un teren imens de oportunități” (Țichindeleanu)

„Trebuie să ne gândim la cum să schimbăm lumea noastră mică și comună, astfel încât să putem renunța în final la dihotomia aparent veșnică dintre Asemănător și Celălalt și să creăm un spațiu în care să nu mai existe Ceilalți, să nu mai existe oameni respinși de istorie sau forțați să alerge cu înverșunare după trenul modernității fără speranță de reușită. Intersecția experiențelor și sensibilităților populațiilor postcoloniale și postsocialiste trebuie să ne conducă în mod ideal la următorul pas al construirii unor coaliții și solidarități pentru ca zbuciumul nostru comun să îndeplinească și să dea naștere la această utopie deschisă. Și încă putem încerca s-o realizăm” (Tlostanova).

Școala de vară de la Telciu se adresează tuturor celor interesați de problematicile abordate și de activitățile cuprinse în program, indiferent de vîrstă sau studii.


Taxa de participare

accesul este gratuit pentru cursanții din România și Republica Moldova.
50 de euro pentru cursanții din afara Uniunii Europene și din țările membre ale UE cu venitul minim garantat sub 500 de euro pe lună.

100 de euro pentru cursanții din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

Înscrierea asigură

Accesul la toate activitățiile.
Se asigură loc de campare, cu acces la WC și duș. Gratuit.
Se intermediază cazarea la săteni în limita locurilor disponibile.
Beneficiază de reducere la restaurantul ”Hovrea”, 3 mese pe zi costînd 30 lei/aproximativ 7 euro (25 lei/zi fără mic dejun).

Înscrierile se fac pînă în data de 1 August 2017, detalii aici:

Înscrieri